หมายจับมือปืน

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5

Investigation Division Provincial Police Region 5
 
นายสมบูรณ์ โปธา
นายทองอย่า ชุ่มใจ
นายสมบูรณ์ หย่งกิต
นายประเสริฐ สุธรรม
นายพงศ์พันธ์ หล้าอยู่
นายวีระชัย รุ่งเพชรรังสี
นายจม อิ่นแก้ว
 
 
 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5
Investigation Division Provincial Police Region 5
311 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท ์/ โทรสาร 053-140012
มือถือ 089-4524545, 086-0449536, 081-7246929 ( 24 ชั่วโมง )
e-mail: police5ic@hotmail.com ,police5cic@gmail.com
website:
;